Chuyện Ao Làng

Chuyện Ao Làng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Thuý Nga -  NSƯT  Đinh Trọng Dũng                           
3 Đạo diễn NSƯT Đinh Trọng Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                 Stick puppet 
2 Author Thuy Nga - Artist of Merit Dinh Trong Dung                              
3 Director Artist of Merit Dinh Trong Dung 
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
Thuý Nga - NSƯT Đinh Trọng Dũng
Đạo diễn: 
NSƯT Đinh Trọng Dũng