CHUYỆN NHÀ CÁM

CHUYỆN NHÀ CÁM
Ekip sản xuất: 
1 Tác giả        Biên tập: NSND Nguyễn Tiến Dũng                    
2 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
3 Trợ lý đạo diễn  
4 Âm nhạc Biên tập
5 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
6 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
7 Biên đạo  
Tác Giả: 
Biên tập: NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng