Chuyện về người tráng sĩ

Chuyện về người tráng sĩ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSND Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Trọng Đài
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Quỳnh Giao
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                         Stick Puppet 
2 Author People's Artist Vuong Duy Bien 
3 Director People's Artist Vuong Duy Bien                                        
4 Assistant Director  
5 Music Trong Dai 
6 artist painter Ngo Quynh Giao
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên