Công chúa tóc vàng

Công chúa tóc vàng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại  Rối cạn
2 Tác giả Josef Kainar                    
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Ca khúc : Khắc Văn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Hoạ sỹ Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author Josef Kainar
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Musican Khac Van
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design Artist Ngo Thang
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Josef Kainar
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng