Công chúa tóc vàng

Công chúa tóc vàng
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại         Rối cạn
2 Tác giả        Josef Kainar                    
3 Đạo diễn         NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Ca khúc : Khắc Văn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Hoạ sỹ Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author Josef Kainar
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music Khắc Văn
6 artist painter NSND Vương Tất Lợi
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Josef Kainar
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng