Đăm Noi (dài)

Đăm Noi (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Vũ Quang Vinh                           
3 Đạo diễn Văn Mi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Vũ Quang Vinh
Đạo diễn: 
Văn Mi