Dàn nhạc những chú gà

Dàn nhạc những chú gà
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả NSND Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Mascot puppet 
2 Author                          People's Artist Thuy Trang                            
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung 
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter People's Artist Vuong Tat Loi 
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng