Đi Phượt cùng bà lão đánh cá

Đi Phượt cùng bà lão đánh cá
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn
2 Tác giả   NSND Nguyễn Tiến Dũng                         
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến  Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Phối khí và Biên tập: Chí Tuyến
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category Rối cạn
2 Author        NSND Nguyễn Tiến Dũng                    
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music Chí Tuyến
6 artist painter Ngô Thắng
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng