Đi tìm trí khôn

Đi tìm trí khôn
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại  
2 Tác giả Mai Ngọc Căn                           
3 Đạo diễn Mai Ngọc Căn
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Mai Ngọc Căn
Đạo diễn: 
Mai Ngọc Căn