Dionisus

Dionisus
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Kịch rối - Rối nước
2 Tác giả Ellen Stenvard Touder                           
3 Đạo diễn Ellen Stenvard Touder
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Dàn nhạc Nhà hát chèo Việt Nam
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  
9 Ghi chú Dự án hợp tác với Mỹ

 

Tác Giả: 
Ellen Stenvard Touder
Đạo diễn: 
Ellen Stenvard Touder