DJ Heo con

DJ Heo con
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả Bùi Duy Hiếu                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Thuỳ Trang
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1    Category                                 Mascot puppet
2 Author Bùi Duy Hieu                                                            
3 Director People's Artist Nguyen Thuy Trang 
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
Bùi Duy Hiếu
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang