Đôi ngọc Lưu Ly hay Yban (dài)

Đôi ngọc Lưu Ly hay Yban (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Lộng Chương                          
3 Đạo diễn Cao Kim Biền
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Xuân Quý
6 Họa sỹ tạo hình Nguyễn Đức Nùng
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Lộng Chương
Đạo diễn: 
Cao Kim Biền