Đồng ca trống cơm

Đồng ca trống cơm
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối tay
2 Tác giả Hoạt cảnh dân gian                           
3 Đạo diễn Tập thể
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Dân ca quan họ Bắc Ninh
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Đình Thịnh
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  
Tác Giả: 
Hoạt cảnh dân gian
Đạo diễn: 
Tập thể