Đức Thánh Trần

Đức Thánh Trần
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả Trịnh Quang Khanh                           
3 Đạo diễn NSƯT Đinh Trọng Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc NSƯT Hạnh Nhân
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Quốc Bảo - Duy Bằng
7 Thiết kế mỹ thuật Vũ Quốc Bảo
8 Biên đạo  

 

1   Category                             Water Puppet 
2 Author Trinh Quang Khanh                                                       
3 Director Artist of Merit Dinh Trong Dung 
4 Assistant Director  
5 Music Artist of Merit Hanh Nhan
6 artist painter Vu Quoc Bao - Duy Bang 
7 Fine art design Vu Quoc Bang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
Trịnh Quang Khanh
Đạo diễn: 
NSƯT Đinh Trọng Dũng