Giấc mơ bé rồng (dài)

Giấc mơ bé rồng (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Đỗ Nhuận                           
3 Đạo diễn Đặng Lợi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Phạm Kiên
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Đình Thịnh
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Đỗ Nhuận
Đạo diễn: 
Đặng Lợi