Thế giới Thần tiên

Thế giới Thần tiên
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn kết hợp Rối nước
2 Tác giả Thu Trang, Minh Nhật
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn NSƯT Hồng Phong
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi, NSƯT Thế Khiển
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Thu Trang, Minh Nhật
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng