Hai chú dê con và Sói xám

Hai chú dê con và Sói xám
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Xuân Hương                           
3 Đạo diễn Tuấn Khanh
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Kim Phú
6 Họa sỹ tạo hình Vương Duy Biên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Xuân Hương
Đạo diễn: 
Tuấn Khanh