Hiphop đường phố

Hiphop đường phố
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                          
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                        
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung                                      
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music National Music 
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng