Hồ Nguyệt Cô hoá cáo

Hồ Nguyệt Cô hoá cáo
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Chuyển thể trò rối từ tích tuồng: Nguyễn Thuỳ Trang
3 Đạo diễn Kim Thông - Cố vấn Mẫn Thu
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình  
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Chuyển thể trò rối từ tích tuồng: Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
Kim Thông - Cố vấn Mẫn Thu