Hoạt cảnh Tấm Cám

Hoạt cảnh Tấm Cám
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Kịch rối
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Only C
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

 

1     Category                      puppet theater                                                                    
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Only C
6 artist painter Ngo Thang
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng