Hội Múa

Hội Múa
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả                            
3 Đạo diễn  
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình  
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo