Hồi xuân chiến thắng (ngắn)

Hồi xuân chiến thắng (ngắn)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước
2 Tác giả Trần Văn Nghĩa                           
3 Đạo diễn Trần Văn Nghĩa
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Dân ca Việt Nam
6 Họa sỹ tạo hình Phan Văn Huyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Trần Văn Nghĩa
Đạo diễn: 
Trần Văn Nghĩa