Hồn khí Thăng Long

Hồn khí Thăng Long
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que - Sân khấu đen
2 Tác giả NSƯT Lê Hồng Hà                           
3 Đạo diễn NSƯT Lê Hồng Hà
4 Trợ lý đạo diễn NSND Nguyễn Thuỳ Trang
5 Âm nhạc Mai Kiên
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Lời thơ: Phan Huyền Thư
8 Biên đạo Biên đạo múa: Quỳnh Lan

 

 

1 Category    Rối que - Sân khấu đen
2 Author

Artist of Merit Le Hong Ha

                      
3 Director Artist of Merit Le Hong Ha
4 Assitant Director People's Artist Nguyen Thuy Trang
5 Music  Mai Kien
6 Artist painter People's Artist Vuong Tat Loi
7 Fine art design Phan Huyen Thu
8 Choreographers Quynh Lan

 

 

Tác Giả: 
NSƯT Lê Hồng Hà
Đạo diễn: 
NSƯT Lê Hồng Hà