Hồn Quê

Hồn Quê
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước - Nghệ thuật sắp đặt
2 Tác giả NSND  Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSND  Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Quốc Trung
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi - Duy Bằng
7 Thiết kế mỹ thuật Lời thơ: Phan Huyền Thư
8 Biên đạo NSND Ứng Duy Thịnh

 

1 Category Water puppet - Art Installation
2 Author People's Artist  Vuong Duy Bien                         
3 Director  People's Artist  Vuong Duy Bien     
4 Assitant Director  
5 Music Quoc Trung
6 Artist painter People's Artist Vuong Tat Loi - Duy Bang
7 Fine art design Phan Huyen Thu
8 Choreographers People's Artist Ung Duy Thinh

 

 

 

 

Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên