Hồn Quê

Hồn Quê
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối nước - Nghệ thuật sắp đặt
2 Tác giả NSND  Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSND  Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Quốc Trung
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi - Duy Bằng
7 Thiết kế mỹ thuật Lời thơ: Phan Huyền Thư
8 Biên đạo NSND Ứng Duy Thịnh
Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên