Hồng Hạc Lửa ( Flamenco)

Hồng Hạc Lửa ( Flamenco)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây
2 Tác giả NSND Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo Kim Thịnh

 

1     Category                     String Puppet 
2 Author People's Artist Nguyen Thuy Trang                                    
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music International Music
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers Kim Thinh 

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng