Huyền thoại biển

Huyền thoại biển
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Sân khấu đen - rối que - Rối lốt
2 Tác giả Thúy Nga               
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category  
2 Author                            
3 Director  
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Thúy Nga
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng