Một nét quê hương

Một nét quê hương
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Sân khấu đen
2 Tác giả NSND Thu Dung                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1    Category                             Black Puppet 
2 Author People's Artist Thu Dung                                              
3 Director People's Artist Vuong Duy Bien 
4 Assistant Director  
5 Music  
6 artist painter Le Dinh Nguyen 
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Thu Dung
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên