Múa bốn mùa

Múa bốn mùa
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Mai Kiên
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1   Category                       Stick Puppet 
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung                                       
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Mai Kien
6 artist painter Ngo Thang
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng