Múa công

Múa công
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Sân khấu đen 
2 Tác giả

NSƯT Kim Thông; NSND Thu Dung; NSND Tiến Dũng         

3 Đạo diễn

NSƯT Kim Thông; NSND Tiến Dũng

4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Nguyễn Thị Hiền
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category           Black stage 
2 Author

Artist of Merit Kim Thong

People's Artist Thuy Trang 

People's Artist Nguyen Tien Dung                                               

3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

Artist of Merit Kim Thong 

4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter Nguyen Thi Hien 
7 Fine art design Artist Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSƯT Kim Thông; NSND Thu Dung; NSND Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSƯT Kim Thông; NSND Tiến Dũng