Múa đà điểu

Múa đà điểu
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây
2 Tác giả NSND Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                         String Puppet 
2 Author People's Artist Vuong Duy Bien                                        
3 Director People's Artist Vuong Duy Bien 
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter Le Dinh Nguyen 
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên