Múa đà điểu

Múa đà điểu
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối dây
2 Tác giả NSND Vương Duy Biên                           
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

 

Tác Giả: 
NSND Vương Duy Biên
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên