Múa Đà điểu

Múa Đà điểu
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả                          
3 Đạo diễn NSND Vương Duy Biên
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Nguyễn Thị Hiền
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1     Category                                        Roi Lot
2 Author  
3 Director People's Artist Vuong Duy Bien                       
4 Assistant Director  
5 Music National Music
6 artist painter Nguyen Thi Hien
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Đạo diễn: 
NSND Vương Duy Biên