Múa đèn

Múa đèn
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSND  Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND  Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình Xưởng tạo hình
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                       Stick Puppet 
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung                                      
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music Music Selection 
6 artist painter Forming Studio 
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng