Múa quạt

Múa quạt
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối ngang
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Lưu Thiên Hương
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

 

1 Category Rối ngang
2 Author People's Artist Nguyen Tien Dung                          
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung 
4 Assistant Director  
5 Music Luu Thien Huong
6 Artist painter Ngo Thang
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng