Múa Rối Nước truyền thống

Múa Rối Nước truyền thống
Ekip sản xuất: 
Tác giả                            
2 Đạo diễn  
3 Trợ lý đạo diễn  
4 Âm nhạc  
5 Họa sỹ tạo hình  
6 Thiết kế mỹ thuật  
7 Biên đạo