Năm anh em siêu nhân

Năm anh em siêu nhân
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả NSƯT  Vũ Thế Khiển                           
3 Đạo diễn NSƯT  Vũ Thế Khiển
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Trần Minh Ngọc
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                           Mascot puppet 
2 Author Artist of Merit Vu The Khien                                            
3 Director Artist of Merit Vu The Khien
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter Tran Minh Ngoc 
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSƯT Vũ Thế Khiển
Đạo diễn: 
NSƯT Vũ Thế Khiển