Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn

Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả                            
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1    Category                                      Roi Lot
2 Author  
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music National Music 
6 artist painter People's Artist  Vuong Tat Loi
7 Fine art design  
8 Choreographers  
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng