Ngôi đền giữa biển

Ngôi đền giữa biển
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại  
2 Tác giả Mạnh Hùng                            
3 Đạo diễn Đoàn Anh Thắng - Văn Mi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình  
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Mạnh Hùng
Đạo diễn: 
Đoàn Anh Thắng - Văn Mi