Ngọn lửa (dài)

Ngọn lửa (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Đặng Lợi                           
3 Đạo diễn Đặng Lợi
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Ngô Huỳnh
6 Họa sỹ tạo hình Võ Thành Liêm
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Đặng Lợi
Đạo diễn: 
Đặng Lợi