Nhào lộn

Nhào lộn
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt
2 Tác giả NSND Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSƯT Hồng Phong
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1 Category Mascot puppet 
2 Author                                 People's Artist Nguyen Thuy Trang                            
3 Director Artist of Merit Hong Phong 
4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter  
7 Fine art design People's Artist Vuong Tat Loi 
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSƯT Hồng Phong