Nhịp Điệu Quê Hương

Nhịp Điệu Quê Hương
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Các thể loại rối
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình NSND Vương Tất Lợi
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1 Category All kind of puppet
2 Author

People's Artist Nguyen Tien Dung

                         
3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

4 Assitant Director  
5 Music  Music Selection
6 Artist painter

People's Artist Vuong Tat Loi

7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng