Những chú hề vui vẻ

Những chú hề vui vẻ
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối lốt - Rối ngang
2 Tác giả NSND Nguyễn Tiến Dũng                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình Ngô Thắng
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo  

 

1   Category                        
2 Author People's Artist  Nguyen Tien Dung                                               
3 Director People's Artist Nguyen Tien Dung
4 Assistant Director  
5 Music International Music
6 artist painter Ngo Thang
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng