Những chú sâu tinh nghịch

Những chú sâu tinh nghịch
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối búp bê
2 Tác giả NSND Nguyễn Thuỳ Trang                           
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Thuỳ Trang - NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc nước ngoài
6 Họa sỹ tạo hình  
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                Doll Puppet                                                                                 
2 Author People's Artist Nguyen Thuy Trang 
3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

People's Artist Nguyen Thuy Trang 

4 Assistant Director  
5 Music International Music 
6 artist painter  
7 Fine art design  
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Thuỳ Trang - NSND Nguyễn Tiến Dũng