NSƯT Nguyễn Thế Long

NSƯT Nguyễn Thế Long
Trưởng Đoàn