Thân phận nàng Kiều

Thân phận nàng Kiều
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn
2 Tác giả  NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu                         
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Hồng Phong

 

1 Category Stage Puppet
2 Author  

Artist of Merit Le Chuc 

Writer Nguyen Hieu

           
3 Director

People's Artist Nguyen Tien Dung

4 Assistant Director  
5 Music Nguyen Vinh Tien
6 artist painter Le Dinh Nguyen
7 Fine art design Ngo Thang
8 Choreographers People's Artist Hong Phong

 

Tác Giả: 
NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng