Thân phận nàng Kiều

Thân phận nàng Kiều
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối cạn
2 Tác giả   NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu                         
3 Đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến
6 Họa sỹ tạo hình Lê Đình Nguyên
7 Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng
8 Biên đạo NSND Hồng Phong

 

1 Category Rối cạn
2 Author     NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu                 
3 Director NSND Nguyễn Tiến Dũng
4 Assistant Director  
5 Music Nguyễn Vĩnh Tiến
6 artist painter Lê Đình Nguyên
7 Fine art design Ngô Thắng
8 Choreographers NSND Hồng Phong

 

Tác Giả: 
NSƯT Lê Chức - Nhà văn Nguyễn Hiếu
Đạo diễn: 
NSND Nguyễn Tiến Dũng