Phiêu lưu cùng xứ sở hoạt hình

Phiêu lưu cùng xứ sở hoạt hình
Ekip sản xuất: 
1 Tác giả                            
2 Đạo diễn  
3 Trợ lý đạo diễn  
4 Âm nhạc  
5 Họa sỹ tạo hình  
6 Thiết kế mỹ thuật  
7 Biên đạo  

 

Author                            
2 Director  
3 Assistant Director  
4 Music  
5 artist painter  
6 Fine art design  
7 Choreographers