Pin tòng quân (ngắn)

Pin tòng quân (ngắn)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Kim Bình - Đình Thức -Chuyển thể Hoàng Luận                           
3 Đạo diễn Hoàng Luận
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Phạm Kiên
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Đình Thịnh
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Kim Bình - Đình Thức -Chuyển thể Hoàng Luận
Đạo diễn: 
Hoàng Luận