Sơn Hậu (dài)

Sơn Hậu (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Xuân Yến                           
3 Đạo diễn Tiến Thọ - Trợ lý: Văn Học
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Hoành Loan
6 Họa sỹ tạo hình Đặng Ánh Ngà
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  
Tác Giả: 
Xuân Yến
Đạo diễn: 
Tiến Thọ - Trợ lý: Văn Học