Sơn Tinh Thuỷ Quái (dài)

Sơn Tinh Thuỷ Quái (dài)
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Đặng Lợi , Hoàng Luận chấp bút                           
3 Đạo diễn Hoàng Luận
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Tô Vũ
6 Họa sỹ tạo hình Lê Ngọc Hiếu
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Đặng Lợi , Hoàng Luận chấp bút
Đạo diễn: 
Hoàng Luận