Sự tích Múa sư tử

Sự tích Múa sư tử
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả NSƯT Hồng Phong                           
3 Đạo diễn NSƯT  Đinh Trọng Dũng
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc Nhạc chọn
6 Họa sỹ tạo hình Xưởng tạo hình
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

1   Category                            Stick Puppet
2 Author Artist of Merit Hong Phong                                              
3 Director Artist of Merit Dinh Trong Dung 
4 Assistant Director  
5 Music Music Selection
6 artist painter  
7 Fine art design Forming Studio 
8 Choreographers  
Tác Giả: 
NSƯT Hồng Phong
Đạo diễn: 
NSƯT Đinh Trọng Dũng