Súy Vân giả dại và Phù thủy sợ ma

Súy Vân giả dại và Phù thủy sợ ma
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông              
3 Đạo diễn NSƯT Kim Thông
4 Trợ lý đạo diễn NSND Thu Dung
5 Âm nhạc Hoàng Kiều
6 Họa sỹ tạo hình Vũ Quốc Bảo
7 Thiết kế mỹ thuật Vũ Quốc Bảo
8 Biên đạo  

 

1 Category    Rối que
2 Author Ban nghiên cứu Chèo - Artist of Merit Kim Thong          
3 Director

Artist of Merit Kim Thong

4 Assitant Director People's Artist Thu Dung
5 Music Hoang Kieu
6 Artist painter Vu Quoc Bao
7 Fine art design Vu Quoc Bao
8 Choreographers  

 

Tác Giả: 
Ban nghiên cứu Chèo - Chuyển thể NSƯT Kim Thông
Đạo diễn: 
NSƯT Kim Thông