Tên nhà giàu

Tên nhà giàu
Ekip sản xuất: 
1 Thể loại Rối que
2 Tác giả Tuấn Khanh                           
3 Đạo diễn Tuấn Khanh
4 Trợ lý đạo diễn  
5 Âm nhạc  
6 Họa sỹ tạo hình Xưởng tạo hình
7 Thiết kế mỹ thuật  
8 Biên đạo  

 

Tác Giả: 
Tuấn Khanh
Đạo diễn: 
Tuấn Khanh